باسم تعالی

دروس حضرت استاد یزدان‌پناه در ویدرس تا مهرماه 97

ردیف

دوره 

آدرس در ویدرس

1

شرح رساله الولایه

http://vdars.com/?p=1477

2

نمط هشتم

http://vdars.com/?p=1137

3

اوصاف‌الاشراف

http://vdars.com/?p=1846

4

حکمت اشراق

http://vdars.com/?p=538

5

حکمت متعالیه

http://vdars.com/?p=501

6

شرح رساله لغت موران

http://vdars.com/?p=1534

7

شرح نمط نهم

http://vdars.com/?p=1830

8

عرفان در وادی عمل  

http://vdars.com/?p=80

9

شرح زیارت امین‌الله

http://vdars.com/?p=2552

10

نفس اماره

http://vdars.com/?p=2573

11

اسرار نماز

http://vdars.com/?p=2560

12

مراقبه

http://vdars.com/?p=2556

13

شرح زیارت مطلقه

http://vdars.com/?p=2789

14

ایمان و عمل صالح

http://vdars.com/?p=2791  

15

خارج نهایة الحکمه

http://vdars.com/?p=329

16

شرح لغت موران

http://vdars.com/?p=1534

17

تفسیر المیزان (‌دوره شمال)

http://vdars.com/?p=98

18

تفسیر المیزان : مقدمات دوره تدریس قم

http://vdars.com/?p=2824